Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 26-29

Zkušenosti s přímým průkazem Chlamydia trachomatis z urogenitálních výtěrů a z moči metodou PCR

MUDr. Zuzana Medková
Imunologické oddělení, Bio-Plus, spol. s r.o., Brno

Zveřejněno: 31. prosinec 2002V příspěvku jsou prezentovány zkušenosti s molekulárně-biologickou diagnostikou Chlamydia trachomatis z uretrálních a cervikálních výtěrů a moči metodou polymerázové řetězové reakce (PCR, Cobas Amplicor). Práce poukazuje na nutnost zohlednění možné přítomnosti inhibitorů testu ve vyšetřovaném vzorku, podává přehled o zjištěné frekvenci inhibicí v obou druzích klinického materiálu a variantu jejich eliminace skladováním preparovaných vzorků. Uvádí rovněž procentuální zastoupení pozitivních osob v souboru (vztažené k věku a diagnóze). Zjištěné údaje jsou v souladu s mezinárodně prezentovanými daty a potvrzují častý výskyt infekce Chlamydia trachomatis v našich podmínkách, zejména u mladých lidí obou pohlaví.


Reference

 1. Anttila T, Saikku P, Koskela P, et al. Serotypes of Chlamydia trachomatis and Risk for Development of Cervical Squamous Cell Carcinoma. JAMA 2001; 285: 47-51. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Bas S, Griffais R, Kvien TK, et al. Amplification of plazmid and chromosome chlamydia DNA in synovial fluid of patients with reactive arthritis and undiferentiated seronegative oligoarthropaties. Arthritis&Rheumatism 1995; 38: 1005-1013. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Bednář M, Fraňková V, Schindler J, et al. Lékařská mikrobiologie. Praha, Marvil 1996.
 4. Hopkinson N. Sexually-acquired reactive arthritis. Hosp Med 2001; 62 (2): 83-85. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Kohler J, Jendro MC. Bedeutung der perzistent von Chlamydia trachomatis im gelenk fur die pathogenese der chlamydien-induzierten arthritis unter berucksichtigung der terapeutischen implikationen. Akt Rheumatol 1997; 22: 170-175. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Korych B. Chlamydie a jimi vyvolané infekce. Remedia-klin Mikrobiol 1998; 2 (3): 72-75.
 7. Lammes FB. Diagnostic image(7).FitzHugh-Curtis syndrome due to Chlamydia trachomatis infection. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144 (42): 2010.
 8. Mahony J, Chong S, Jang D, et al. Urine Speciments from Pregnant and Nonpregnant Women Inhibitory to Amplification of Chlamydia trachomatis Nucleid Acid by PCR, LCR, and TMA: Identification of Urinary Substances Associated with Inhibition and Removal of Inhibitory Activity. J Clin Microbiol 1998; 36 (11): 3122-3126.
 9. Mandell GE, Douglas P, Bennett JE, et al. Principles and Practice of Infection Diseases. Churchill, Livingstone 1995.
 10. Mardh PA, Novikova N. Chlamydia trachomatis infections-a major concern for reproductive health. Where do we stand regarding epidemiology, pathogenesis, diagnosis and therapy. Eur J Contracept Reprod Health Care 2001; 6 (2): 115-126.
 11. Notomi T, Ikeda Y, Okadome A, et al. The inhibitory effect of phosphate on the LCR for detecting Chlamydia trachomatis. J Clin Pathol 1998; 51 (4): 306-308. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Ostaszewska I, Zdrodowska-Stefanow B, Darewicz B, et al. Role of Chlamydia trachomatis in epididymitis. Part II:Clinical diagnosis. Med Sci Monit 2000; 6(6): 1119-1121.
 13. Peeling Rosanna W, Brunham RC. Chlamydiae as pathogens. Emerg Infect Dis 1996; 2: 307-319. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Pimenta J, Catchpole M, Gray M, et al. Screening for genital chlamydial infection. BMJ 2000; 321: 629-631. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Pospíšil L. Chlamydie - stále nová překvapení. Časopis lékařů českých 1999; 138 (15): 451-455.
 16. Proceedings Fourth Meeting of The European Society for Chlamydia Research. Helsinki: Universitas Helsingiensis 2000.
 17. Rar VA, Maksimova TG, Morozova OV, et al. The use of internal controls of different lengths in the detection Chlamydia trachomatis DNA by the PCR method. Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol 1999; 4: 78-81.
 18. Řezáčová J, Mašata J, Sodja I. Chlamydia trachomatis - riziko ohrožení reprodukční schopnosti žen. Časopis lékařů českých 1998; 137 (20): 619-623.
 19. Stary A, Tomazic-Allen S, Choueiri B, et al. Comparison of DNA amplification methods for the detection of Chlamydia trachomatis in first-void urine from asyptomatic military recruits. Sex Transm Dis 1996; 23 (2): 97-102. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Šulová A, Strmisková J, Pilka L, Věžník Z, Pospíšil L. Přímý a nepřímý průkaz chlamydií u neplodných manželských párů zařazených do programu asistované reprodukce. Čes Gynek 1997; 62 (3): 134-137.
 21. Teran S, Walsh C, Irwin KL. Chlamydia trachomatis infection in women: bad news, good news, and next steps in prevention. J Am Med Womens Assoc 2001; 56 (3): 100-104.
 22. World Health Organization (WHO): Global prevalence and incidence of selected curable sexually transmitted diseases: overwiev and estimates. Geneva: WHO, 1996.
Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.