Urologie pro praxi, 2002, číslo 1

Přehledné články

Nádory nadledvin a sekundární hypertenze

doc. MUDr. Zdeněk Fryšák CSc, doc. MUDr. František Záťura CSc, MUDr. Radovan Vrtal

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 6-8

Karcinom prostaty - aktuální pohled

doc. MUDr. Dalibor Pacík CSc

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 9-17

Poškození ledvin jako důsledek působení profesionálních škodlivin

doc. MUDr. Josef Kohout CSc, doc. MUDr. Zdeněk Ouda CSc

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 18-19

Syndrom parciálního nedostatku androgenů z pohledu endokrinologa

MUDr. Hana Šarapatková

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 20-22

Urologie ve zkratce

Parenchymové nádory ledvin

MUDr. Jaroslav Pernička

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 23-25

Komentáře

Přehled seminářů pořádaných lůžkovými urologickými pracovišti v I. pololetí roku 2002

MUDr. René Skoumal

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 34-38

Salzburský urologický seminář

doc. MUDr. Milan Hora Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 39

Informace o pracovním setkání Sdružení ambulantních urologů konaném ve dnech 9.-10. listopadu 2001 v Novém Městě na Moravě

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 40-41

Sdělení z praxe

Zkušenosti s přímým průkazem Chlamydia trachomatis z urogenitálních výtěrů a z moči metodou PCR

MUDr. Zuzana Medková

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 26-29

Arteriální posttraumatický priapizmus a možnosti jeho řešení

MUDr. Karel Franěk, MUDr. Richard Bokr, MUDr. Josef Kováč, doc. MUDr. Jan H. Peregrin Csc

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 30

Invertovaný papilom prostatické uretry

doc. MUDr. Milan Hora Ph.D, MUDr. Jaroslav Droppa CSc, MUDr. Jiří Klečka, MUDr. Ondřej Hes Ph.D, MUDr. Eva Schejbalová

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 31-32

Pro sestry

Informovanost laické a zdravotnické veřejnosti o močové inkontinenci - II. díl

Bc. Zuzana Pevná

Urolog. pro Praxi, 2002; 1: 33


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.