Aktuálně z urologie

reklama

Z posledního čísla

Neuroendokrinní karcinom prostaty s primárním původem v plicích

MUDr.Tomáš Chmelenský, MUDr.Pavel Hanek, MUDr.Karel Franěk, MUDr.Josef Rejlek, MUDr.Jiří Zvěřina

Neuroendokrinní karcinom prostaty s primárním původem v plicích bývá v této lokalitě raritní. Diagnostikován je histologicky. V terapii tohoto typu nádoru se kombinuje chirurgický výkon s chemoterapií a radioterapií. Prognóza přežití je špatná.

Bilaterální synchronní renální karcinom s odlišným histologickým nálezem

MUDr.Jiří Ladman, MUDr.Leoš Handrejch, MUDr.Libor Šafařík, CSc., MUDr.Pavel Holan, MUDr.Miloš Miniberger

Prezentujeme kazuistiku muže, ročník 1949, s nálezem bilaterálního synchronního tumoru ledvin, u něhož jsme provedli nejprve resekci karcinomu levé ledviny a posléze nefrektomii kontralaterální ledviny pro rozsáhlý tumor. Histologické vyšetření odhalilo odlišné typy karcinomu ledvin.

Seminom varlete jako náhodný nález v preparátu po emaskulinizaci pro karcinom penisu

MUDr.Martin Kuhn, MUDr.Lumír Domes, MUDr.Michal Plintovič, MUDr.Libor Palička, MUDr.Pavol Vajcík, MUDr.Vladimír Trojek

Prezentace kazuistiky nespolupracujícího pacienta s objemným karcinomem penisu, u kterého zobrazovací vyšetření odhalila přítomnost zvětšených lymfatických uzlin retroperitonea a vícečetných metastáz plic. Pro velikost nádoru byla provedena emaskulinizace, histologicky potvrzen špatně diferencovaný spinocelulární karcinom předkožky s duplicitou seminomu varlete. U pacienta byla zahájena cílená chemoterapie.

Vybrané články

Radionuklidová léčba postižení skeletu u generalizovaného karcinomu prostaty

MUDr.Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM, MUDr.Václav Ptáčník

Karcinom prostaty patří k nejčastějším mužským malignitám. Většina komplikací a prakticky veškerá mortalita je spojena s metastatickým a kastračně rezistentním stadiem karcinomu prostaty (mCRPC). Kromě chemoterapie a cíleného externího ozáření přichází v úvahu i podání radionuklidové léčby pomocí osteotropních beta nebo alfa zářičů. V krátkém přehledovém článku autoři uvádějí možnosti a výhody této léčby, její indikace a kontraindikace.

Vzdělávání lékařů – včera – dnes – zítra?

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Arterio-ureterální píštěl u pacienta s kolorektálním karcinomem

MUDr.Zuzana Vaľová, MUDr.Otakar Čapoun, FEBU, MUDr.Petr Macek, Ph.D., MUDr.Richard Keclík, MUDr.Simona Chocholová, prof.MUDr.Tomáš Hanuš, DrSc.

Cévní komplikace představují vzácné, ale závažné komplikace různých onkologických onemocnění. Jejich diagnostika a léčba je náročná, vyžadující si multidisciplinární přístup. Efektivní řešení představuje časné endovaskulární řešení. V této kazuistice prezentujeme pacienta s lokálně pokročilým kolorektálním karcinomem a krvácením do močových cest v důsledku arterio-ureterální komunikace.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.