Aktuálně z urologie

reklama

Připravujeme do Urologie pro praxi 4 / 2016

Využití botulinum toxinu při léčbě inkontinence

Hypospadie

Nástroje hodnotiace kvalitu života u pacientov s karcinómom prostaty

Použití zobrazovacích metod u litiázy

Imunoterapie karcinomu prostaty

Problematický pacient v ordinaci urologa

Nesestouplé varle v dospělostiZ posledního čísla

Papilární renální karcinom – výskyt a charakteristika MUDr. Petr Prošvic Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Zhoubné nádory ledvin tvoří přibližně 2 % všech nádorových onemocnění.Papilární renální karcinom je podle klasifikace WHO

vzájemně liší histologicky, geneticky, svým chováním i prognózou. Mimo sporadický výskyt jsou známy hereditární formy, jejichž studium přispívá k rozvoji nové cílené léčby. Současná cílená léčba u papilárních renálních karcinomů je obecně výrazně méně úspěšná než u konvenčního světlobuněčného karcinomu ledviny.

Komplexní novinky v onkourologii – KNOU 2016

Vlasta Králová

Syndrom chronické pánevní bolesti

MUDr. Pavlína Nosková

Neléčený syndrom chronické pánevní bolesti je často spojován s negativními kognitivními, behaviorálními, sexuálními a emočními důsledky. Jeho léčba vyžaduje vždy multidisciplinární přístup, zahrnující spolupráci urologa, gynekologa, algeziologa, rehabilitačního lékaře a psychologa. Základem léčby je analgetická farmakoterapie, psychoterapie, fyzioterapie, případně užití invazivních a alternativních metod. Článek shrnuje poznatky o léčbě tohoto syndromu na podkladě posledních doporučení Evropské urologické společnosti.

Vybrané články

Brusinky v léčbě a prevenci infekcí dolních močových cest

 

Infekce močových cest (IMC) představují častý zdravotní problém zejména u žen v produktivním věku. Podle některých údajů má minimálně jednu epizodu IMC za život více než polovina všech žen. Nejčastější formou IMC je u těchto žen akutní cystitida, která bývá obvykle nekomplikovaná a projevuje se nepříjemnými příznaky, jako jsou: časté nucení na močení, bolest nebo pálení při močení, tlak nebo bolest nad stydkou kostí i mimo močení. Příznaky jsou natolik charakteristické, že jsou ženy schopny provádět vlastní vysoce spolehlivou diagnostiku.

Nestihnout vyhořet

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Možné příčiny vzniku inkontinence a jejich řešení

MUDr.Miroslava Romžová

Močová inkontinence je stav, který se může vyskytnout u obou pohlaví bez rozdílu věku. Na jejich vzniku se podílí mnoho jiných, přesně definovaných, onemocnění. Důkladná diagnostika je základem pro správné určení typu inkontinence a následnou úspěšnou terapii.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.