Vážení zájemci o 19. ročník Moravského urologického sympozia,

rádi bychom Vám připomněli, že termín konání akce se blíží, a proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Jako tradičně se můžete těšit na zajímavý odborný program (naleznete na webu sympozia) a také pestrý společenský večer. Těšíme se na setkání v jarních dnech 6.–7. 4., letos v Hotelu Dlouhé Stráně.Připravujeme do Urologie pro praxi 2/2017

Nové možnosti diagnostiky a predikce prognózy nádorů močového měchýře

Srovnání BHP včera a dnes

Terapie testosteronem v ambulanci urologa

Krvácivá komplikace u angiomyolipomu

Nové možnosti ochrany proti infekcím vyvolaným HPV viry
Pozvánka na konferenci Komplexní novinky v onkourologii

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Vás srdečně zvou na 2. ročník konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU) který se koná 19. - 20. 5. 2017 v hotelu Angelo, Radlická 1G, 150 00 Praha 5, 150 00 Praha 5. Více informací v pozvánce.
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Renální kolika

MUDr.Tomáš Ürge, Ph.D., MUDr.Petr Běhounek, MUDr.Václav Janda, MUDr.Viktor Eret, Ph.D., prof.MUDr.Milan Hora, Ph.D., MBA

Renální kolika je symptom charakterizovaný křečovitými, záchvatovitě se opakujícími bolestmi břicha, často provázenými zvracením či atonií střeva. S ledvinnou kolikou se setkává urolog ve své praxi takřka denně a její diagnostika a léčba patří k základním urologickým dovednostem. V článku prezentujeme diagnostické postupy a možnosti konzervativní léčby tohoto onemocnění.

Sexuální dysfunkce u obézních diabetiků

MUDr.Dita Pichlerová, PhDr.Jitka Herlesová, prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Článek přináší souhrn dosud proběhlých studií, které se zabývají problematikou sexuální dysfunkce obézních diabetiků. Jsou v něm vymezeny základní pojmy týkající se sexuálních dysfunkcí mužů i žen. Z uvedených studií vyplývá, že obezita 2. a 3. stupně a diabetes mellitus zvyšují pravděpodobnost sexuálních poruch, i když mechanizmus je často nejasný. Výrazná redukce tělesné hmotnosti a zlepšení kompenzace diabetu implikují nižší výskyt sexuálních dysfunkcí.

Komunikace s pacientem po radikální prostatektomii

PhDr.Pavel Harsa, Ph.D.

Článek pojednává o současných způsobech komunikace s pacientem po radikální prostatektomii, s nemocným a jeho nejbližšími a způsoby jak postupovat při sdělování nepříjemných a závažných zpráv.

Vybrané články

Močová inkontinence v těhotenství

MUDr.Ivan Huvar, CSc.

Močová inkontinence je příznak v těhotenství až nečekaně častý, postihující kolem poloviny těhotných žen, častěji multigravidy, než primigravidy. Nejčastějším typem močové inkontinence v těhotenství je inkontinence stresová, kolísající dle současných studií od 18,6 do 75 % a stoupající s gestačním stářím. Vznik a vývoj inkontinence v těhotenství je dán komplexem změn, zahrnujících jak změny mechanické – tlak rostoucí dělohy na močový měchýř a svaly pánevního dna, působení zvýšeného nitrobřišního tlaku na tyto struktury – tak hormonální (svalově relaxační účinek progesteronu, snížení epiteliální proliferace při snížení relaxinu ve II. polovině gravidity) či strukturální (změny struktury a snížení obsahu kolagenu v inkriminovaných tkáních). Na rozvoji inkontinence se podílejí i další faktory, od genetické dispozice, přes multigraviditu až po obezitu. Prakticky jedinou efektivní léčbou je důsledné posilování svalů pánevního dna, které je účinné jak v terapii, tak v prevenci močové inkontinence u těhotných žen.

Diagnostika chlamydiových infekcí

MUDr.Drahomíra Polcarová, MUDr.Hana Zákoucká

Chlamydiové infekce mohou mít pro pacienty mnohdy celoživotní následky. Nejrozšířenějším z tohoto rodu původců je Chlamydia pneumoniae, patogen postihující primárně dýchací cesty. Nejvíce je koncepční pozornost odborné veřejnosti věnována Chlamydia trachomatis, nejčastějšímu bakteriálnímu vyvolavateli sexuálně přenosných infekcí. Chlamydia psittaci svými komplikacemi za předchozími nezaostává. Diagnostický přístup je významně ovlivněn klinickými projevy a druhem chlamydie, kterou chceme přímo nebo nepřímo prokázat. Kvalita odběru biologického materiálu je pro výsledek vyšetření vždy rozhodující.

Infekce močových cest u dětí a jejich prevence

MUDr.Alexander Kolský, CSc., MUDr.Šárka Doležalová, MUDr.Jan Langer

IMC jsou jedním z nejčastějších onemocnění dětského věku. S výjimkou časného kojeneckého věku postihují uroinfekce častěji dívky. Cílem prevence je zabránit recidivě IMC. Medikamentózní profylaxe jako prevence IMC je nyní kriticky diskutována. V prevenci IMC se užívají brusinky, probiotika a Uro-Vaxom®.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.