Aktuálně z urologie

Připravujeme do Urologie pro praxi 1/2017

Infekce močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

Renální karcinom a imunoterapie

Role ARGUS male-slingu u pacientů s neurogenním močovým měchýřem

Nové možnosti ochrany proti infekcím vyvolané HPV viry

Adenomatoidní tumor nadvarlete
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.cz.
Upoutávka na 19. ročník Moravského urologického sympozia

POZOR! ZMĚNA MÍSTA! Chtěli bychom informovat všechny zájemce o 19. ročník Moravského urologického sympozia v roce 2017 na změnu místa. V příštím roce se bude konat tradiční urologické setkání na Hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou. Program budeme postupně aktualizovat, ale už nyní si můžete poznačit termín konání 6. – 7. dubna 2017.Z posledního čísla

Nesestouplé varle v dospělosti

MUDr.Kateřina Gocalová, MUDr.Milan Svoboda

Kryptorchizmus je patologický stav, kdy je varle uloženo mimo skrotum. Je jednou z nejčastějších kongenitálních anomálií postihující více než 3 % donošených a 9–30 % nedonošených novorozenců mužského pohlaví. Dlouhodobé abnormální uložení varlete vede v dospělosti ke snížení fertility a ke zvýšenému riziku vzniku zhoubného nádoru. Proto každá polohová anomálie varlete vyžaduje léčbu, která by měla skončit do 12–18 měsíců věku dítěte. V této práci uvádíme kazuistiku nesestouplého varlete u dospělého muže.

Používání zobrazovacích metod urolitiázy

MUDr.Jan Pulcer

Zobrazovací metody jsou nepostradatelnou součástí vyšetření pacienta při podezření na ledvinovou koliku, které diagnózu potvrdí či vyvrátí. Umožňují následně stanovit konkrétní účinnou a možnou léčbu. Obecně se bez zobrazovacích metod nelze v moderní medicíně obejít a důkazem je právě léčba urolitiázy.

Komunikace s pacientem po radikální prostatektomii

PhDr.Pavel Harsa, Ph.D.

Článek pojednává o současných způsobech komunikace s pacientem po radikální prostatektomii, s nemocným a jeho nejbližšími a způsoby jak postupovat při sdělování nepříjemných a závažných zpráv.

Vybrané články

Urogynekologické infekce – pohled urogynekologa

doc.MUDr.Jaromír Mašata, CSc.

Vulvovaginální infekce jsou jedním z nejčastějších problémů, se kterým se setkáváme v běžné každodenní gynekologické praxi. Urologové často vyžadují spolupráci s gynekology u žen s recidivujícími infekcemi močových cest, kdy potřebují vyloučit jako příčinu obtíží chronickou vulvovaginální infekci. Většina pacientek s vulvovaginální infekcí vyžaduje pouze jednoduché vyšetření a léčbu. Přesto u části žen je obtížné stanovit správnou diagnózu nebo špatně odpovídají na standardní léčbu. Klasicky se infekce projevují výtokem, svěděním nebo pálením zevních rodidel. Onemocnění můžeme dělit podle původce na virové, bakteriální, kvasinkové nebo parazitární. Do této skupiny infekčních onemocnění se zařazuje trichomoniáza, vulvovaginální kandidóza, bakteriální vaginóza, aerobní vaginitis (nově popsaná v roce 2002, vydělila se od BV), atrofická vaginitis, herpes genitalis a relativně nově (v roce 1994) popsaná poševní laktobacilóza. Významně se rozšiřují diagnostické možnosti. Kromě klasických vyšetřovacích metod; kultivace, mikroskopického vyšetření (barvené preparáty, nativní preparát), cytologie, poševního pH, testu s hydroxidem draselným (KOH), se rozvíjejí i nové metody, jako je stanovení přítomnosti protilátek, průkaz antigenů, genů nebo nukleových kyselin. Hodnocení barveného preparátu stěru z pochvy patří však nadále k základním diagnostickým metodám a nadále se považuje za zlatý standard při diagnostice vaginálních infekcí. Diagnóza vulvovaginální infekce by měla být stanovena na základě anamnézy, klinického vyšetření a laboratorních testů. U každé ženy s vulvovaginální infekcí bychom měli stanovit etiologickou diagnózu.

Klasifikace inkontinence moče u žen. Klasifikace prolapsu pánevních orgánů

MUDr.Miroslava Ryšánková

Klasifikace inkontinence i prolapsu pánevních orgánů se v průběhu let mění a není zcela jednotná. Mnozí lékaři používají různé staré klasifikace i přes doporučení odborných společností. Základem pro správné stanovení diagnózy je důkladné vyšetření pacientek. A základem pro dobrou léčbu je přesné stanovení diagnózy.

Radionuklidová léčba postižení skeletu u generalizovaného karcinomu prostaty

MUDr.Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM, MUDr.Václav Ptáčník

Karcinom prostaty patří k nejčastějším mužským malignitám. Většina komplikací a prakticky veškerá mortalita je spojena s metastatickým a kastračně rezistentním stadiem karcinomu prostaty (mCRPC). Kromě chemoterapie a cíleného externího ozáření přichází v úvahu i podání radionuklidové léčby pomocí osteotropních beta nebo alfa zářičů. V krátkém přehledovém článku autoři uvádějí možnosti a výhody této léčby, její indikace a kontraindikace.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.