Aktuálně z urologie

reklama

Připravujeme do Urologie pro praxi 4 / 2016

Využití botulinum toxinu při léčbě inkontinence

Hypospadie

Nástroje hodnotiace kvalitu života u pacientov s karcinómom prostaty

Použití zobrazovacích metod u litiázy

Imunoterapie karcinomu prostaty

Problematický pacient v ordinaci urologa

Nesestouplé varle v dospělostiZ posledního čísla

Infekce močových cest v těhotenství

MUDr. Marta Nováčková, Ph.D.

Infekce močových cest (IMC) jsou častou komplikací těhotenství. IMC v graviditě můžeme rozdělit na asymptomatickou bakteriurii, infekce dolních močových cest (cystitis) a infekce horních močových cest (pyelonefritis). Přibližně u 30–40 % těhotných s asymptomatickou bakteriurií dojde v průběhu gravidity k rozvoji pyelonefritidy, která může mít závažné negativní důsledky pro matku i plod. Proto je důležité provádění screeningu bakteriurie u těhotných a v případě pozitivního nálezu tuto bakteriurii léčit.

Smíšený nádor solitární ledviny

MUDr. Tomáš Chmelenský, MUDr. Pavel Hanek, MUDr. Karel Franěk, MUDr. Josef Rejlek, MUDr. Jiří Zvěřina

Zhoubné nádory ledvinného parenchymu tvoří u dospělých 1–2% všech zhoubných nádorů. Nejčastějším nádorem je karcinom (1). Většina karcinomů je sporadických, jen asi 4% jsou familiární. Smíšené nádory jsou vzácné a při jejich výskytu nesmíme opomenout, že to mohou být tzv. hereditární karcinomy (2).

LUTS u mužů: komu nabídnout antimuskarinikum v kombinaci s alfablokátorem?

 

Vybrané články

Novinky v léčbě stresové inkontinence u mužů

MUDr.Jaroslav Ženíšek

Inkontinence moči významně ovlivňuje spokojenost pacienta po radikální prostatektomii. Inkompetence sfinkteru je obecně považována za nejdůležitější faktor vzniku post-prostatektomické inkontinence (PPI). Mezi nejčastější metody léčby patří bulking agents, artificiální močový svěrač a různé typy slingů. Bulking agents vzhledem k jejich obecně malé účinnosti, nejsou doporučována v léčbě PPI. Poslední poznatky ukázaly, že slingy jsou nejúčinnější u mužů s mírnou a střední inkontinencí. U těžké inkontinence je nejlepší volbou, nabízející dobré výsledky, implantace artificiálního močového svěrače (AUS). Nedávné pokroky v technologii slingů mohou poskytnout vyšší účinnost i u této těžké inkontinence.

Přehled současné farmakoterapie LUTS

MUDr.Vladimír Giblo, MUDr.Miroslav Louda, Ph.D., MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Symptomy dolních močových cest (LUTS) představují věkově závislé onemocnění, které má významný dopad na kvalitu života. Její léčba prodělala v posledních patnácti letech ohromný pokrok. Nejčastěji používaným způsobem léčby je farmakoterapie. V tomto článku popisuji možnosti současné farmakoterapie, její efektivitu i nežádoucí účinky.

Síla křehkosti

Martina ŠpinkováUrologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.