Aktuálně z urologie

Upoutávka na 19. ročník Moravského urologického sympozia

Chtěli bychom informovat všechny zájemce o 19. ročník Moravského urologického sympozia v roce 2017 na změnu místa. V příštím roce se bude konat tradiční urologické setkání na Hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou. Program budeme postupně aktualizovat, ale už nyní si můžete poznačit termín konání 6. – 7. dubna 2017.
Připravujeme do Urologie pro praxi 5 / 2016

Adenokortikální karcinom

Stručný přehled diagnostiky a rozdělení ložiska renálního parenchymu

Sexuální dysfunkce u obézních pacientů

Nový typ léčby poruch erekce na trhu v ČR - aplikace alprostadilu ve formě krému

Komunikace s pacientem po radikální prostatektomii

Uretero-arteriální píštěl

Historický přehled vzdělávání perioperační sestry v urologiiZ posledního čísla

Když se řekne infekce

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D

Cizí těleso v močovém měchýři

MUDr. Kateřina Gocalová, MUDr. Jan Starczewski

Cizí těleso v oblasti močových cest není v urologické praxi vzácné. Uvádíme kazuistiku cizího tělesa v močovém měchýři u muže.

Systémová radioterapie metastatického karcinomu prostaty s kostním postižením

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Kastračně rezistentní karcinom prostaty je komplexní onemocnění, jehož léčba vyžaduje multidisciplinární přístup a využití různých léčebných postupů, ideálně v jejich kombinaci. Symptomatické kostní metastázy lze efektivně ovlivnit také aplikací systémových beta zářičů (stroncium-89 a samarium-153) nebo lokalizovanou zevní radioterapií. Nejnověji je k dispozici alfa zářič radium-223, který na rozdíl od předchozích, ve srovnání s placebem prodloužil celkové přežití pacientů s kostními metastázami. Bezpečnostní profil radia-223 je velmi příznivý s minimálním rizikem závažných hematologických komplikací. Celkem šest aplikací probíhá ambulantně s pozitivním efektem na kvalitu života a s minimálními omezeními v běžném životě pacienta a jeho okolí.

Vybrané články

Porucha evakuace měchýře u pacientky po operaci kolorektálního karcinomu

MUDr.Tomáš Hradec, MUDr.Otakar Čapoun, FEBU, prof.MUDr.Tomáš Hanuš, DrSc.

Funkční poruchy mikce a sexuální dysfunkce jsou poměrně časté komplikace léčby pacientů s kolorektálním karcinomem. Je proto důležité na tyto komplikace u pacientů myslet, včasně je diagnostikovat a léčit. V kazuistice prezentujeme případ pacientky po operaci karcinomu sigmoidea s následnou adjuvantní radioterapií a chemoterapií, u které došlo k rozvoji poruchy evakuace močového měchýře a následně k renální insuficience s celkovými projevy.

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Dopis redakci

 Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.