Urologie pro praxi, 2004, číslo 5

Přehledné články

Kryptorchizmus

doc. MUDr. Radim Kočvara CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 5: 194-197

Kde a jak hledat medicínské informace

MUDr. Kamil Belej

Urolog. pro Praxi, 2004; 5: 198-200

Poranění močové trubice a močového měchýře

MUDr. Josef Kopecký

Urolog. pro Praxi, 2004; 5: 201-204

Tadalafil - moderní možnost v léčbě erektilní dysfunkce

MUDr. Libor Zámečník, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 5: 206-209

Lymfokéla po transplantaci ledviny

MUDr. Jaroslav Pacovský

Urolog. pro Praxi, 2004; 5: 210-213

Urologie ve zkratce

Nefrolitiáza

MUDr. Aleš Petřík

Urolog. pro Praxi, 2004; 5: 215-217

Komentáře

XIX. kongres Evropské urologické asociace ve Vídni

MUDr. Petr Macek, prof. MUDr. Jan Dvořáček CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 5:

Dvacet let konferencí Praktická ultrasonografie

doc. MUDr. František Záťura CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 5:

Návrat masáže prostaty

MUDr. Dušan Fügner

Urolog. pro Praxi, 2004; 5: 223-225

Vybavení urologické ordinace, strategický ekonomický i medicínský argument privátní ambulantní urologické praxe

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2004; 5: 226-227

Přehled seminářů pořádaných lůžkovými urologickými pracovišti v II. pololetí roku 2004

Urolog. pro Praxi, 2004; 5: 231-232

Sdělení z praxe

Systematické zpracování videomateriálů a informací z operací a ambulantních výkonů

MUDr. Oto Köhler CSc, Ing. Vladimír Krulík CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 5: 218-222

Pro sestry

Z historie endourologie

Bc. Vladislava Šenkýřová

Urolog. pro Praxi, 2004; 5: 214


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.