Urologie pro praxi, 2004, číslo 2

Přehledné články

Spirální CT u ledvinné koliky

MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Lukáš Holub, MUDr. Petr Dvořák

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 51-53

Vazba xenobiotik na adrenergní a cholinergní receptory - principy receptorových vazeb významných v urologii

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D, MUDr. Petr Macek, prof. MUDr. Peter Višňovský CSc, doc. Ing. Vladimír Maťha DrSc, MUDr. Božena Jurašková Ph.D, MUDr. Miroslav Förstl

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 54-56

Urogenitální atrofie: lokální HRT - nejlepší volba?

MUDr. Jiří Labounek, MUDr. Dušan Fügner

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 57-58

Prostatický specifický antigen a odvozené parametry

MUDr. Michael Pešl, MUDr. Libor Zámečník, MUDr. Viktor Soukup, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 59-63

Ženská sexuální dysfunkce

MUDr. Libor Zámečník, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 64-66

Medikamentózní léčba erektilní dysfunkce - dramatická změna v přístupu k léčbě

MUDr. Vladimír Kubíček CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 67-72

Neurogenní dysfunkce dolních močových cest

MUDr. Roman Zachoval Ph.D, MUDr. Miroslav Záleský, MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Martin Lukeš, MUDr. Jitka Kuncová, doc. MUDr. Michael Urban

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 73-77

Urologie ve zkratce

Základy ultrazvukové diagnostiky

MUDr. Kamil Belej

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 79-80

Sdělení z praxe

Hyperparatyreóza - úskalí v diagnostice a léčbě

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Jitka Kolombová, MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Pavel Faltus, MUDr. Jaroslav Fröml, MUDr. Petr Brzák, MUDr. Jiří Tichý, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Dobroslav Berndt, MUDr. Vít Matouš-Malbohan, MUDr. Petr Kašák, MUDr. Jan Hain, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Přemysl Grubský, MUDr. Ondřej Kaplan, MUDr. Ladislav Smetana, MUDr. Eva Jůzová, MUDr. Martin Šmehil

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 81-83

Poranění ledvin v dětském věku

MUDr. Luboš Zeman, MUDr. Michal Dušek, MUDr. Jan Kříž, MUDr. Jiří Morávek CSc, MUDr. Michal Rygl, prof. MUDr. Jiří Šnajdauf DrSc, MUDr. Karel Dlask, MUDr. Zdeněk Hříbal

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 84-87

Pro sestry

Vzdělávání sester nejen v urologii

Nataša Sochorová

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 78

Krátké sdělení z praxe

IV. světový kongres -AGING MALE- v Praze

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 88

Informace a komentáře

Budúcnosť urológie-

prof. MUDr. Ján Breza DrSc, MUDr. Augustín Bárdoš, prof. MUDr. Ján Kliment CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 89-92

Muž po padesátce - aktivní zdravé stárnutí muže

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2004; 2: 93-94


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.