Urologie pro praxi, 2004, číslo 1

Přehledné články

Lázeňská léčba dětí s funkční poruchou vyprazdňování dolních cest močových

MUDr. Drahomíra Nečasová

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 6-9

Infekce močových cest u dětí

MUDr. Jan Vrána

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 10-13

Nádory močové trubice

MUDr. Igor Hartmann, MUDr. Martin Doležel

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 14-16

Základy imunologie nádorových onemocnění

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D, MUDr. Petr Macek, doc. MUDr. Petr Morávek CSc, MUDr. Petr Prošvic, MUDr. Lukáš Holub, prof. Ing. Vladimír Maťha DrSc, MUDr. Miroslav Förstl, prof. MUDr. Peter Višňovský CSc, MUDr. Karel Odrážka Ph.D, MUDr. Miloslava Vaculíková

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 17-19

Rizika a prevence poranění pracovníků ve zdravotnictví

MUDr. Helena Šrámová CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 20-24

Urologie ve zkratce

Inkontinence moči

MUDr. Martin Hrabec, MUDr. Radovan Vrtal

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 31-34

Komentáře

Dopisy redakci

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 35

Šestý kongres Evropské společnosti sexuální medicíny Istanbul 16. - 19. listopadu 2003

MUDr. René Skoumal

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 36-37

Moravský urologický seminář Znojmo 2O.-21. 11. 2003 - a trocha vzpomínek jak to všechno začínalo

MUDr. Marek Klumpar

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 38

Přehled seminářů pořádaných lůžkovými urologickými pracovišti v I. pololetí roku 2004

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 40-42

Sdělení z praxe

Poranění urogenitálního ústrojí

doc. MUDr. Bohuslav Chwajol CSc, MUDr. Marcela Štefanová

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 25-27

Primární lymfom nadvarlete

MUDr. Michael Pešl, MUDr. Libor Zámečník, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc, MUDr. Pavel Dundr

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 28-29

Pro sestry

Nádory varlat

Soňa Kutílková

Urolog. pro Praxi, 2004; 1: 30


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.