Urologie pro praxi, 2003, číslo 5

Přehledné články

Současný pohled na metastázující karcinom ledviny z hlediska přežití v závislosti na druhu terapie

MUDr. Roman Zachoval Ph.D, doc. MUDr. Michael Urban, MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Miroslav Záleský, MUDr. Jitka Kuncová, MUDr. Martin Lukeš

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 190-192

Komplexní péče o muže

MUDr. Zbyněk Veselský

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 193-195

Očekávání pacientů od léčby erektilní dysfunkce v 21. století

MUDr. Ondřej Trojan

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 196-200

Chronická orchialgie

MUDr. Michal Pešl, MUDr. Libor Zámečník, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 201-203

Hypospadie

MUDr. Ivo Novák Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 204-207

Hojení ran za patologických podmínek

MUDr. Martin Wald

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 208-212

Urologie ve zkratce

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

MUDr. Jaroslava Braunová

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 217-219

Komentáře

Praktická urodynamika

MUDr. Aleš Vidlář

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 225

Sdělení z praxe

Způsob boje s trvalým nepřítelem urologa - nozokomiální infekcí

MUDr. Antonín Karásek, MUDr. Marek Heča, MUDr. David Ondra

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 220-221

Prevence otoku a hematomu po operacích obsahu skrota scrotopexí dle Oesterlinga - naše 10leté zkušenosti

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Dobroslav Berndt, MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Vít Matouš-Malbohan, MUDr. Jan Hain, MUDr. Petr Kašák, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Ladislav Smetana, MUDr. Přemysl Grubský, MUDr. Ondřej Kaplan, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Eva Jůzová, MUDr. Martin Šmehil

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 222-223

Krycí obvaz po operacích na penisu fixovaný kondomem - naše zkušenosti

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Dobroslav Berndt, MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Vít Matouš-Malbohan, MUDr. Jan Hain, MUDr. Petr Kašák, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Ladislav Smetana, MUDr. Přemysl Grubský, MUDr. Ondřej Kaplan, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Eva Jůzová, MUDr. Martin Šmehil

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 224

Pro sestry

Specifika ošetřování pacienta s transplantovanou ledvinou

Alena Mácová

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 213

Hojení ran

Alena Dřímalová

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 214

Čisté ruce - nejzákladnější opatření proti nozokomiálním nákazám

Nataša Sochorová

Urolog. pro Praxi, 2003; 5: 215-216


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.