Urologie pro praxi, 2003, číslo 4

Přehledné články

Faktory ovlivňující vznik karcinomu močového měchýře

MUDr. Jana Katolická, prof. MUDr. Drahoslava Hrubá CSc

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 142-144

Poranění zevního genitálu muže

MUDr. Josef Kopecký, MUDr. Karel Mainer Ph.D, MUDr. Jan Krhut

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 145-148

Zánětlivá onemocnění prostaty, postavení alfa-blokátorů v léčbě symptomů onemocnění

Michaela Matoušková

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 149-152

Elektrofyziologické vyšetřovací metody v urologii

MUDr. Jan Krhut

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 153-159

Posuzování pracovní neschopnosti a invalidity u urologických pacientů

MUDr. Petr Jiřík

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 160-164

Urologie ve zkratce

Diagnostický postup při urolitiáze

MUDr. Pavel Rajmon

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 168-170

Komentáře

Proč a jak psát kazuistiku?

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 178-180

Společnost pro sexuální zdraví se představuje

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 181

Sdělení z praxe

Kuriózní urologické komplikace sexuálně motivovaného chování Část 2. - Několik kazuistik

MUDr. Zdeněk Mucha, MUDr. Pavel Rajmon, MUDr. Aleš Vidlář

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 171-174

Cizí těleso v močovém měchýři

MUDr. Richard Lev

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 175

Léčba dětské ureterolitiázy extrakorporální litotrypsí

MUDr Jan Vrána, MUDr. Oldřich Šmakal PhD

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 176-177

Pro sestry

Urolitiáza z pohledu sestry

Sedláčková Ludmila

Urolog. pro Praxi, 2003; 4: 165-166


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.