Urologie pro praxi, 2003, číslo 3

Přehledné články

Benigní nádory ledvin

MUDr. Alexandr Lamla, MUDr. Jaroslav Pernička

Urolog. pro Praxi, 2003; 3: 90-93

Co by měl urolog vědět o chlamydiových infekcích - přehled současného stavu

MUDr. Kateřina Bartoníčková

Urolog. pro Praxi, 2003; 3: 94-98

Prostatodynie - pohledy odjinud? (část II.)

MUDr. Dušan Fügner

Urolog. pro Praxi, 2003; 3: 99-101

Benigní hyperplazie prostaty a hypertenze

MUDr. Zbyněk Veselský, MUDr. Petr Macek, prof. MUDr. Peter Višňovský CSc, MUDr. Božena Jurašková Ph.D, MUDr. Miroslav Förstl

Urolog. pro Praxi, 2003; 3: 102-106

Místo penilní protézy v léčbě erektilní dysfunkce na prahu třetího tisíciletí

doc. MUDr. Dalibor Pacík CSc

Urolog. pro Praxi, 2003; 3: 107-110

Současný pohled na hormonálně refrakterní karcinom prostaty z hlediska přežití v závislosti na druhu terapie

MUDr. Roman Zachoval Ph.D, doc. MUDr. Michael Urban, MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Miroslav Záleský, MUDr. Jitka Kuncová, MUDr. Martin Lukeš

Urolog. pro Praxi, 2003; 3: 111-115

Urologie ve zkratce

Synkopa - diferenciální diagnostika a léčba

MUDr. Vlastimil Doupal

Urolog. pro Praxi, 2003; 3: 116-120

Komentáře

Zpráva ze Zlatých Hor

MUDr. Roman Staněk

Urolog. pro Praxi, 2003; 3: 134

Sdělení z praxe

Kuriózní urologické komplikace sexuálně motivovaného chování Část 1. - teorie

MUDr. Zdeněk Mucha, MUDr. Pavel Rajmon, MUDr. Aleš Vidlář

Urolog. pro Praxi, 2003; 3: 122-127

TUR - několik poznámek k technice aneb jak to dělám já

MUDr. Břetislav Brázda

Urolog. pro Praxi, 2003; 3: 128-132


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.