Urologie pro praxi, 2002, číslo 2

Slovo úvodem

Urolog. pro Praxi, 2002; 2:

Přehledné články

Polohové anomálie varlat - diagnostika a léčba

MUDr. Oldřich Šmakal Ph.D, MUDr. Jiřina Zapletalová Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 49-51

Antibiotická léčba nozokomiálních infekcí močového traktu

doc. MUDr. Milan Kolář PhD, MUDr. Jindra Lochmannová jr

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 52-55

Inkontinence ve stáří - zvláštnosti diagnostiky a léčby

MUDr. Jan Krhut, MUDr. Karel Mainer Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 56-61

Kombinační medikamentózní léčba BPH - ano či ne?

MUDr. Ivan Pavlík

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 62-64

Urologie ve zkratce

Striktury uretry

MUDr. Jaroslav Ženíšek

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 67-69

Komentáře

Zpráva o činnosti Oborové komise ČLK pro urologii

doc. MUDr. Ivan Kawaciuk CSc

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 81-83

Postgraduální vzdělávání - vlastní ohlédnutí

doc. MUDr. Dalibor Pacík CSc

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 85-86

Novinky v urologii

Nová chirurgická metoda léčby mužské inkontinence

doc. MUDr. Michael Urban, MUDr. Martin Lukeš, MUDr. Jiří Heráček

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 65-66

Sdělení z praxe

Změna symptomového skóre chronické prostatitidy po kombinované léčbě blokátorem růstových faktorů, nesteroidním analgetikem a močovým chemoterapeutikem

MUDr. Zbyněk Veselský, MUDr. Petr Macek, doc. MUDr. Petr Morávek CSc, MUDr. Petr Prošvic, MUDr. Luboš Rýdel, prof. MUDr. Peter Višňovský CSc

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 71-73

Alkoholik v ordinaci urologa

MUDr. Dušan Fügner

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 74-76

Pro sestry

Ošetřovatelská péče u pacientů s kontinentní náhradou močové trubice

Hana Šemorová, Libuše Veselá

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 79-80

Urologická praxe ve Švédsku

Ekonomické aspekty léčby BPH ve švédských podmínkách

Urolog. pro Praxi, 2002; 2: 77-78


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.