Urologie pro praxi, 2001, číslo 1

Slovo úvodem

Urolog. pro Praxi, 2001; 1:

Přehledné články

Nykturie

MUDr. Prim. Dušan Fügner

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 6-8

Akutní onemocnění skrota u dětí

doc. MUDr. Anna Utíkalová CSc

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 10-12

Nádory ledvin - část II.

MUDr. prim. Jaroslav Pernička

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 13-14

Transuretrální resekce prostaty jako zlatý standard v operační léčbě benigní prostatické hyperplazie

doc. MUDr. Dalibor Pacík CSc

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 15-19

Urologie ve zkratce

Nádory močového měchýře

MUDr. Marek Babjuk

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 20-23

Komentáře

PoLUTSe II. - Úvahy o urgenci

MUDr. Prim. Dušan Fügner

Urolog. pro Praxi, 2001; 1:

Projek TRIUMPH - první výsledky

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 37

Spolupráce praktického lékaře s urologem

MUDr. Zdeněk Pozdíšek

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 38

Kazuistika

Blokátory alfa 1 receptorů a apoptóza

MUDr. Libor Šafařík CSc, John Jaroslav Kyncl, doc. MUDr. Jaroslav Novák CSc, prof. MUDr. Jan Dvořáček CSc

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 24-27

Novinky v urologii

Videourodynamika jako standardní urologické vyšetření

MUDr. Radovan Vrtal

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 28-30

Vzácná příčina obstrukční uropatie: aktinomykóza

MUDr. Roman Staněk, MUDr. prim. Pavel Vágner, MUDr. Petr Herman, MUDr. Josef Palas

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 32-33

Sdělení z praxe

Poučení před urodynamickým vyšetřením

Urolog. pro Praxi, 2001; 1:

Pokus o screening BHP v podmínkách a ve spádu privátní urologické ambulance (aneb romantický příběh o BHP v praktické urologii?)

MUDr. Jozef Čavojec

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 34-35

Pro sestry

Prostředky vhodné k dezinfekci zevního ústí uretry

Nataša Sochorová

Urolog. pro Praxi, 2001; 1: 31


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.