Aktuálně z urologie

reklama

Z posledního čísla

Nové léky v andrologii

MUDr.Vladimír Kubíček, CSc.

Poslední roky přinesly do České republiky nové léky pro léčbu erektilní dysfunkce, předčasné ejakulace a substituční terapii androgeny.

Nový extra-anatomický stent Detour, první zkušenosti s jeho zavedením

doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D., MUDr.Josef Košina, MUDr.Lukáš Holub, MUDr.Petr Hušek, MUDr.Michal Balík, MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Extra-anatomický stent je vhodnou alternativou trvalé nefrostomie. Nový model tohoto stentu s názvem Detour je dalším vylepšením této metody derivace. Autoři prezentují první zkušenosti, jeho přednosti a rizika spojená s jeho zavedením. Celkově byl hodnocen tento stent jako velmi vhodný.

Současné postavení chemoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře

MUDr.Jana Katolická, Ph.D.

Chemoterapie se v léčbě karcinomu močového měchýře uplatňuje u všech klinických stadií. Její podání je indikováno dle doporučení Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) jak u neinvazivních forem (A), tak v neoadjuvantním (1a) a adjuvantním (A) v případě klinických studií a pro nemocné s pozitivními uzlinami bez neoadjuvantní léčby (C) podání u invazivních nádorů. Jasné místo má v léčbě nemocných s metastatickým onemocněním (1b) jak pro první linii založenou na cisplatině tak pro vinflunin v druhé linii. Imunoterapie přináší nové možnosti léčby metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře.

Vybrané články

Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti v Nitre 4. 6. – 6. 6. 2014

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Slovenská urologická spoločnosť (SUS) a Urologické oddelenie FN v Nitre spolu so Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek, sekciou sestier pracujúcich v urológii zorganizovali 21. výročnú konferenciu, ktorá sa konala začiatkom júna v peknom prostredí divadla Andreja Bagara v Nitre. Nie je mnoho miest na Slovensku, ktoré majú takú bohatú históriu, množstvo kultúrnych pamiatok a výhodnu polohu ako má Nitra. Dnes je Nitra centrom hospodárstva, kultúry, cirkvi a športu Nitrianskeho kraja a vďaka výstavisku Agrokomplex aj medzinárodným výstavným centrom. Nitra je aj mestom mladých, sú tu dve univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita. Okrem kvalitného odborného programu mohli účastníci konferencie spoznať aj centrum mesta s jeho historickou architektúrou. Pohľad na divadlo, panorámu hradu a nad všetkým panujúci Zobor bol umocnený aj slnečným a teplým počasím, ktoré prívitalo účastníkov konferencie po niekoľkých týždňoch chladného a daždivého obdobia. To všetko prispelo k tomu, že v priebehu podujatia vládla príjemná pracovná atmosféra.

Která vyšetření vedou k diagnóze karcinomu prostaty

MUDr.Petr Morávek jr., doc.MUDr.Petr Morávek, CSc. sen.

Karcinom prostaty představuje v ČR jednu z nejzávažnějších urologických malignit s trvale rostoucí incidencí. V roce 2000 byla 60/100 000, v roce 2010 111/100 000 mužů (NOR). Z pohledu mortality je karcinom prostaty (CaP) druhá nejčastější příčina úmrtí na maligní onemocnění u mužů. Vzhledem k tomu, že časná stadia tohoto onemocnění jsou léčitelná i vyléčitelná, je nutná časná diagnóza. Článek je souhrnnou informací o metodách, které vedou k diagnóze karcinomu prostaty.

Karcinom ledviny s Xp 11.2 translokací

MUDr.Zuzana Kováčová-Majerová, FEBU, MUDr.Radomír Zachoval, Ph.D., Dr.h.c., MUDr.Yaroslav Andriychuk

Prezentace kazuistiky mladého pacienta, přijatého s příznaky renální koliky, u kterého následné zobrazovací vyšetření odhalilo objemný tumor ledviny. V čase diagnózy již byla přítomna metastáza v regionální lymfatické uzlině. U pacienta byla provedena radikální nefrektomie a lymfadenektomie s histologickým nálezem karcinomu ledviny z renálních buněk s Xp 11,2 translokací, pT2a N1 M0 G3. Pacient je dále sledován na urologické a onkologické ambulanci, kde mu byla nasazena cílená léčba v rámci klinické studie a je bez známek generalizace onemocnění.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.