Urologie pro praxi, 2014, číslo 4

Slovo úvodem

Zvládání stresu v lékařských profesích

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Urol. praxi, 2014; 15(4): 147

Přehledové články

Močová inkontinence v těhotenství

Urinary incontinence during pregnancy

MUDr.Ivan Huvar, CSc.

Urol. praxi, 2014; 15(4): 152-154

Močová inkontinence je příznak v těhotenství až nečekaně častý, postihující kolem poloviny těhotných žen, častěji multigravidy, než primigravidy. Nejčastějším typem močové inkontinence v těhotenství je inkontinence stresová, kolísající dle současných studií od 18,6 do 75 % a stoupající s gestačním stářím. Vznik a vývoj inkontinence v těhotenství je dán komplexem změn, zahrnujících jak změny mechanické – tlak rostoucí dělohy na močový měchýř a svaly pánevního dna, působení zvýšeného nitrobřišního tlaku na tyto struktury – tak hormonální (svalově relaxační účinek progesteronu, snížení epiteliální proliferace při snížení relaxinu ve...

Infekce močových cest u dětí a jejich prevence

Urinary tract infection in children and prevention

MUDr.Alexander Kolský, CSc., MUDr.Šárka Doležalová, MUDr.Jan Langer

Urol. praxi, 2014; 15(4): 155-158

IMC jsou jedním z nejčastějších onemocnění dětského věku. S výjimkou časného kojeneckého věku postihují uroinfekce častěji dívky. Cílem prevence je zabránit recidivě IMC. Medikamentózní profylaxe jako prevence IMC je nyní kriticky diskutována. V prevenci IMC se užívají brusinky, probiotika a Uro-Vaxom®.

Chemoterapie v uroonkologii, nebojme se indikovat terapii

Chemotherapy in urologic oncology; let us not be afraid to indicate treatment

MUDr.Jana Katolická, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(4): 159-161

Chemoterapie v urologii je jednak významným doplňkem lokoregionálních výkonů tj. chirurgické léčby a radioterapie, ale hlavně představuje nepostradatelnou léčebnou metodu u metastatických nebo lokálně pokročilých nádorů. Chemoterapie může život prodloužit, při její aplikaci však dochází k řadě nežádoucích účinků. Nové preparáty užívané v léčbě 2. linie pro metastatické onemocnění – cabazitaxel u kastračně rezistentního karcinomu prostaty a vinflunin u uroteliálního karcinomu močového měchýře – se svým přínosem zařadily do standardní léčby.

Je současná léčba LUTS/BPH dostatečná?

Is the current LUTS/BPH therapy sufficient?

MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Urol. praxi, 2014; 15(4): 162-165

TH klinika, Praha Článek shrnuje možnosti léčby příznaků dolních močových cest v kombinaci s příznaky hyperaktivního měchýře.

Prostata a vitamin D

Prostate and vitamine D

prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc., MUDr.Božena Kalvachová, CSc.

Urol. praxi, 2014; 15(4): 166-168

V poslední době se stále více rozšiřují znalosti o jiných účincích vitaminu D, než je jeho klasická úloha v kostním metabolizmu. Vitamin D může modifikovat funkci imunitního systému, buněčnou proliferaci, diferenciaci a apoptózu a působit v mnoha orgánových funkcích. Asociace nedostatečného zásobení vitaminu D s benigní hyperplazií nebo karcinomem prostaty vedla ke klinickým studiím, které by měly prokázat, že suplementace vitaminem D je výrazným benefitem pro pacienty s uvedenými onemocněními prostaty. Přes některé mírné úspěchy takové léčby se antiproliferační a prodiferenciační účinky hormonů ze skupiny D vitaminu neukázaly být u lidí tak...

Sdělení z praxe

Pacient s lokálně pokročilým adenokarcinomem rektosigmatu v urologické ambulanci

Patient with locally advanced adenocarcinoma of the rectosigmoid in the urology clinic

MUDr.Monika Žižlavská, MUDr.Martin Drábek, MUDr.Zdeněk Lavička

Urol. praxi, 2014; 15(4): 177-179

Kolorektální karcinom představuje civilizační onemocnění. Jeho celosvětová incidence závisí na rozvoji dané země. Z dosavadních studií jednoznačně vyplývá výrazně vyšší výskyt tohoto onemocnění ve vyspělých státech. Diagnóza onemocnění bývá často opožděná, časná stadia nemoci jsou obvykle asymptomatická. Z toho důvodu je asi 25 % případů diagnostikováno již jako pokročilé onemocnění. V případě lokálně pokročilého nádoru v malé pánvi bez průkazu metastatického postižení je indikována en bloc pelvická exenterace. Samotný výkon a především pooperační období představují závažnou zátěž pro organizmus, proto je významnou podmínkou pro indikaci operace...

Náhrada ureteru kličkou ilea s anastomózou na dolní kalich

The ileal ureter substitution with the lower calix anastomosis

MUDr.Alena Kosařová, MUDr.Hynek Šafránek, MUDr.Lukáš Holub, doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(4): 180-181

Vzácnou, ale vážnou komplikací ureteroskopické extrakce litiázy je abrupce ureteru. Pokud není možná korekce ureteru záchovnou operací, doporučuje se náhrada močovodu střevním segmentem. V naší práci prezentujeme náhradu kompletně odtrženého ureteru kličkou ilea s nutností kaliko-ileální anastomózy pro intrarenální pánvičku znemožňující bezpečnou pyelo-ileální anastomózu. Předoperační stav byl komplikován opakovanými infekcemi močových cest. Pooperační průběh byl dlouhodobě bez komplikací.

Karcinom ledviny s Xp 11.2 translokací

Xp 11.2 translocation renal cell carcinoma

MUDr.Zuzana Kováčová-Majerová, FEBU, MUDr.Radomír Zachoval, Ph.D., Dr.h.c., MUDr.Yaroslav Andriychuk

Urol. praxi, 2014; 15(4): 182-184

Prezentace kazuistiky mladého pacienta, přijatého s příznaky renální koliky, u kterého následné zobrazovací vyšetření odhalilo objemný tumor ledviny. V čase diagnózy již byla přítomna metastáza v regionální lymfatické uzlině. U pacienta byla provedena radikální nefrektomie a lymfadenektomie s histologickým nálezem karcinomu ledviny z renálních buněk s Xp 11,2 translokací, pT2a N1 M0 G3. Pacient je dále sledován na urologické a onkologické ambulanci, kde mu byla nasazena cílená léčba v rámci klinické studie a je bez známek generalizace onemocnění.

Pro sestry

Léčba močové inkontinence botulotoxinem

Treating urinary incontinence with botulinum toxin

Mgr.Nataša Sochorová, Miroslava Šefčíková, MUDr.Eva Burešová

Urol. praxi, 2014; 15(4): 186-189

Botulotoxin je toxická látka, kterou v přírodě produkuje bakterie Clostridium botulinum, je známá také pod názvem „klobásový jed“. Otrava botulinem, který se může do těla dostat kontaminovanou potravou, má velmi závažné důsledky a může končit i smrtí. Pokud se botulotoxin tepelně zpracuje, jeho jedovaté účinky se ničí.

Informace

Zpráva ze semináře Karcinom prostaty - nové pohledy na diagnostiku a léčbu v roce 2014

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.,, MUDr. Michaela Matoušková

Urol. praxi, 2014; 15(4): 193-198

V Praze 5. dubna 2014 proběhlo sympozium na téma Karcinom prostaty – nové pohledy na diagnostiku a léčbu v roce 2014. Sympozium navštívilo 145 účastníků, urologů, onkologů, radioterapeutů a specialistů dalších profesí. Přednášeli špičkoví odborníci z České republiky v dané problematice. Program byl uspořádán do tematických okruhů – diagnostika, terapie a sledování karcinomu prostaty s přihlédnutím k fázi onemocnění. Součástí programu byla prezentace zajímavých případů, diskuze nad nimi v rámci vytvořeného multidisciplinárního týmu a hlasování auditoria k možnému postupu. V dalším předkládáme stručný obsah přednášek a průběhu prezentace...

Farmakologický profil

Avanafil - nový inhibitor fosfodiesterázy pro léčbu erektilní dysfunkce v klinické praxi. Čím se liší od zavedených molekul?

Avanafil - a novel phosphodiesterase inhibitor for treating erectile dysfunction in clinical practice.

MUDr.Lukáš Bittner, FEBU, FECSM

Urol. praxi, 2014; 15(4): 170-172

Iscare IVF, Praha Inhibitory fosfodiesterázy pátého typu jsou lékem volby pro léčbu erektilní dysfunkce. Nyní do našeho portfolia přibývá další molekulaavanafil. V čem jsou její odlišnosti od stávajících iPDE-5?

Fosfomycin v léčbě infekcí močových cest

Fosfomycin in the treatment of urinary tract infections

MUDr.Jiří Slíva, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(4): 173-174

Nekomplikované záněty močových cest u dospělých jsou z hlediska etiologického agens nejčastěji vyvolány E. coli, s odstupem pak stafylokoky a dalšími bakteriálními agens. V rámci tohoto článku je ve stručnosti pojednáno o molekule fosfomycinu, jež je v této indikaci doporučována jako léčivo první volby. Diskutovány jsou její farmakodynamické vlastnosti, zakotvení v doporučeních EAU, riziko rezistence a compliance k nastavené léčbě.

Firemní informace

Brusinky v léčbě a prevenci infekcí dolních močových cest

Urol. praxi, 2014; 15(4): 191-192

Infekce močových cest (IMC) představují častý zdravotní problém zejména u žen v produktivním věku. Podle některých údajů má minimálně jednu epizodu IMC za život více než polovina všech žen. Nejčastější formou IMC je u těchto žen akutní cystitida, která bývá obvykle nekomplikovaná a projevuje se nepříjemnými příznaky, jako jsou: časté nucení na močení, bolest nebo pálení při močení, tlak nebo bolest nad stydkou kostí i mimo močení. Příznaky jsou natolik charakteristické, že jsou ženy schopny provádět vlastní vysoce spolehlivou diagnostiku.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.