Urologie pro praxi, 2004, číslo 6

Přehledné články

Nádory močového mechúra

prof. MUDr. Dalibor Ondruš DrSc, RNDr. PhDr. Martina Cuninková, doc. MUDr. Ivan Pleško DrSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 243-245

Současné trendy v léčbě benigní hyperplazie prostaty

MUDr. Libor Zámečník, MUDr. Květoslav Novák, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 246-248

Deflux - nová perspektiva v léčbě vezikoureterálního refluxu u dětí

MUDr. Zdeněk Dítě

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 249-250

Léčba močových infekcí

MUDr. Kateřina Bartoníčková

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 251-254

Urologie ve zkratce

Prenatální a postnatální screening v urologii

MUDr. Zdeněk Dítě

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 255-256

Sdělení z praxe

Metastáza kolorektálního karcinomu v prostatě

MUDr. Michael Pešl, MUDr. Libor Šafařík CSc, MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Josef Sedláček, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc, doc. MUDr. Jaroslava Dušková CSc, MUDr. Pavel Dundr Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 257-258

Pozdní rozpoznání abrupce ledvinové pánvičky při polytraumatu

MUDr. Karel Mainer Ph.D, MUDr. Aleš Horák, MUDr. Jan Krhut, MUDr. Zdeněk Häring, MUDr. Jiřina Cakirpaloglu, doc. MUDr. Leopold Pleva CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 259-261

Sexuální dysfunkce u mužů s karcinomem prostaty

Michaela Matoušková, Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 262-264

Pro sestry

Syndrom vyhoření (burn-out syndrom) u zdravotních sester

Renáta Černá, Zuzana Kožíková

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 265

Transsexualizmus a chirurgická konverze pohlaví z pohledu sestry

Marie Škodová, Lenka Dohnalová

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 266-267

Informace a komentáře

Správa z XV. kongresu Slovenskej urologickej spoločnosti a Českej urologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou a kurzom európskej školy urológie konaného v Bratislave 8. až 10. septembra 2004

doc. MUDr. Ján Švihra PhD

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 268-269

Výuka lékařských oborů v Olomouci a historie urologie před a v prvních desetiletích po založení Urologické kliniky

doc. MUDr. Richard Reif CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 270-272

Pracovní setkání Sdružení ambulatních urologů (SAU), 5.-6. 11. 2004, Nové Město na Moravě, hotel SKI

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 273

Prof. MUDr. Jan Kučera, DrSc., 7. 11. 1918-22. 11. 2004

doc. MUDr. Richard Reif, CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 6: 274


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.