Urologie pro praxi, 2004, číslo 4

Přehledné články

Traumatická léze míšní

MUDr. Jan Doležel Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2004; 4: 146-155

Moderní radiologické zobrazovací metody

MUDr. Pavel Verner

Urolog. pro Praxi, 2004; 4: 156-159

Urolitiáza a dědičné metabolické poruchy

MUDr. Sylvie Šťastná CSc, Bc. Martina Vacková

Urolog. pro Praxi, 2004; 4: 160-163

Přínos vylučovací urografie v diagnostice dilatací horních močových cest v dětské urologii

MUDr. Oldřich Šmakal, MUDr. Igor Hartmann, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Hana Flöglová, MUDr. Kamila Michálková

Urolog. pro Praxi, 2004; 4: 164-165

Farmakologické a patofyziologické aspekty použití inhibitorů alfa-1 adrenergních receptorů a dlouhodobé subinhibiční léčby močovými antiseptiky u nemocných po odstranění subvezikální obstrukce

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D, prof. MUDr. Peter Višňovský CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 4: 166-168

Karcinóm prostaty - trendy výskytu a rizikové faktory

MUDr. Peter Bujdák CSc, RNDr. PhDr. Martina Cuninková

Urolog. pro Praxi, 2004; 4: 169-171

Urologie ve zkratce

Neurourologické vyšetření - praktický postup

MUDr. Jan Krhut

Urolog. pro Praxi, 2004; 4: 172

Komentáře

Pracovní setkání Sdružení ambulantních urologů v Uherském Hradišti

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2004; 4:

8. pracovní dny Sekce klinické farmacie - farmakoterapie v urologii a nefrologii

PharmDr. Alena Linhartová

Urolog. pro Praxi, 2004; 4:

Zpráva o konferenci ČUS, Uherské Hradiště, květen 2004

MUDr. Antonín Karásek

Urolog. pro Praxi, 2004; 4:

VI. česko-polsko-slovenské sympozium miniinvazivní chirurgie v Ostravě

doc. MUDr. Jan Dostalík CSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 4:

Zpráva z kongresu AUA v San Franciscu 8. - 13. 5. 2004

MUDr. Roman Staněk

Urolog. pro Praxi, 2004; 4:

Sdělení z praxe

Chirurgická léčba močové inkontinence u muže - TBT (tension bulbourethral tape) - dlouhodobé sledování

doc. MUDr. Michael Urban, MUDr. Martin Lukeš, MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Paul Palascak

Urolog. pro Praxi, 2004; 4: 175-178

Pro sestry

Dezinfekce a sterilizace

Josefa Ďulíková

Urolog. pro Praxi, 2004; 4: 173-174


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.