Urologie pro praxi, 2004, číslo 3

Přehledné články

Transplantace ledvin od žijících dárců

MUDr. Jaroslav Pacovský, MUDr. Pavel Navrátil CSc, MUDr. Khaled Baker, Malgorzata Grofová

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 101-104

Současné možnosti laparoskopie v urologii

MUDr. Jaroslav Všetička

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 105-107

Volba inhibitoru alfa-1 adrenergního receptoru v současné terapii benigní hyperplazie prostaty a hypertenze

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D, prof. MUDr. Peter Višňovský CSc, MUDr. Božena Jurašková Ph.D, MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Petr Prošvic

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 108-111

Poruchy močení z funkčních a anatomických příčin u dětí

MUDr. Zdeněk Dítě

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 112-115

Intravezikální léčba povrchových nádorů močového měchýře

doc. MUDr. Marek Babjuk CSc, MUDr. Viktor Soukup

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 116-120

Metabolické vyšetření urolitiázy - význam, vyšetření, terapie a metafylaxe

MUDr. Kateřina Bartoníčková

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 121-124

Lymfomy varlat

MUDr. Pavla Toufarová, doc. MUDr. Milan Hora Ph.D, MUDr. Ludmila Boudová Ph.D, doc. MUDr. Ondřej Hes Ph.D, MUDr. Miroslava Schützová, MUDr. Pavel Jindra, MUDr. Romuald Čuřík

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 125-126

Urologie ve zkratce

Klasifikace a diagnostika neurogenních poruch mikce

MUDr. Jan Krhut

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 127-128

Sdělení z praxe

Problémy současných STD v naší urologické praxi

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Dobroslav Berndt, MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Vít Matouš-Malbohan, MUDr. Jan Hain, MUDr. Petr Kašák, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Ladislav Smetana, MUDr. Přemysl Grubský, MUDr. Ondřej Kaplan, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Eva Jůzová, MUDr. Martin Šmehil, MUDr. Aleš Mikl

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 129-130

Výskyt nádorů ledvin u manželských párů

MUDr. Marek Broul, MUDr. Jan Schraml, MUDr. Václav Hynek, MUDr. Michal Hálek, MUDr. Milouš Derner, MUDr. Dalibor Hřebíček

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 131-132

Ureterokutánní píštěl u pacientky s perirenálním hematomem

MUDr. Michael Pešl, MUDr. Libor Šafařík CSc, MUDr. Josef Sedláček, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 133

Pro sestry

Lázeňská léčba urologických pacientů

Dagmar Lengálová

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 134

Asistence sestry při transuretrální resekci prostaty

Dagmar Prodělalová

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 135

Informace ke zpracování standardu o zacházení s návykovými látkami

Libuše Nekulová

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 136

Informace a komentáře

4. jarní urologické sympozium

MUDr. Libor Zámečník

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 137

VI. moravské urologické dny 15.-16. 4. 2004

MUDr. Josef Macek

Urolog. pro Praxi, 2004; 3: 138


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.