Urologie pro praxi, 2003, číslo 6

Přehledné články

TUR syndrom

MUDr. Tomáš Vágner

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 230-232

Chlopně zadní uretry u dětí - diagnostika a léčba

MUDr. Zdeněk Dítě

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 233-235

Význam substituce androgeny u mužů s testikulární hypofunkcí

MUDr. Zbyněk Veselský

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 236-238

Léčba chronické bolesti

MUDr. Jarmila Dlouhá, MUDr. Jana Havlíková, MUDr. Oldřich Marek

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 239-242

Současný stav DRG jako možného systému části úhrad zdravotní péče pro rok 2004

MUDr. Josef Mašek

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 243

Urologie ve zkratce

Vezikoureterální reflux u dětí

MUDr. Jan Langer, MUDr. Zdeněk Dítě

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 256-257

Komentáře

Ohlédnutí za Výroční konferencí ČUS ČLS JEP 2003 v Ostravě

MUDr. Jan Krhut

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 258

Zpráva ze 33. kongresu ICS ve Florencii

MUDr. Roman Staněk

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 259

Sdružení ambulatních urologů - zpráva z pracovního setkání a vyplývající úkoly

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 260-261

Profesor Kučera pětaosmdesátiletý

doc. MUDr. Richard Reif CSc

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 262

Sdělení z praxe

Vliv moderních diagnostických postupů na incidenci karcinomu prostaty v okrese opava v letech 1998-2002

MUDr. Roman Staněk, MUDr. Pavel Vágner, MUDr. Eva Kozelská, MUDr. Josef Palas

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 246-247

Zánětlivý pseudotumor ledviny - projev onemocnění AIDS

MUDr. Václav Hynek, MUDr. Jan Schraml, MUDr. Michal Hálek, MUDr. Dalibor Hřebíček, MUDr. Karel Urban

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 248-250

TBC v ordinaci urologa - stále aktuální téma

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Dobroslav Berndt, MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Vít Matouš-Malbohan, MUDr. Jan Hain, MUDr. Petr Kašák, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Ladislav Smetana, MUDr. Přemysl Grubský, MUDr. Ondřej Kaplan, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Eva Jůzová, MUDr. Martin Šmehil

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 251-253

Naše zkušenosti s užitím hydrodistenze při katetrizaci mužské uretry

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Dobroslav Berndt, MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Vít Matouš-Malbohan, MUDr. Jan Hain, MUDr. Petr Kašák, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Ladislav Smetana, MUDr. Přemysl Grubský, MUDr. Ondřej Kaplan, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Eva Jůzová, MUDr. Martin Šmehil

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 254-255

Pro sestry

Problémový nemocný v urologické praxi

Miroslava Lahodová

Urolog. pro Praxi, 2003; 6: 244-245


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.