Urologie pro praxi, 2003, číslo 2

Přehledné články

Antibiotická profylaxe při transrektální biopsii prostaty

MUDr. Libor Zámečník, MUDr. Květoslav Novák, MUDr. Libor Šafařík CSc, MUDr. Jozef Stolz

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 46-48

Tadalafil (cialisTM) - nový inhibitor PDE-5 v léčbě erektilní dysfunkce

MUDr. Vladimír Kubíček CSc

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 49-53

Nežádoucí účinky léčiv na funkci dolních cest močových

MUDr. Jan Krhut, MUDr. Karel Mainer Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 55-57

Karcinom penisu

MUDr. Pavel Rajmon

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 58-62

Prostatodynie - zorné pole urologa (část I.)

MUDr. Dušan Fügner

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 63-65

Problematika diagnostiky urogenitální tuberkulózy ve vztahu k legislativě

MUDr. Miluška Ptáková CSc, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc, MUDr. Jozef Klamo

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 66-68

Dlouhodobé derivace moči - principy provedení

MUDr. Arne Rovný, MUDr. Petr Kumstát, MUDr. Ivo Šabacký

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 69-73

Urologie ve zkratce

Indikace urodynamických vyšetření v praxi

MUDr. Libor Zámečník

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 74

Sdělení z praxe

Vliv profylaktického podávání brusinkového extraktu Cran-maxtm - Max brusinky 7 500 mg na recidivitu infekcí dolních močových cest

MUDr. Jan Poduška

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 76-78

Pro sestry

Čas je pouhopouhé prozatím

Martina Lenfeldová

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 75

Farmakologický profil

Metastáza maligního melanomu kůže do ledviny

MUDr. Dušan Mrkos, MUDr. Josef Kotěšovec

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 79

Krátké sdělení z praxe

Medulární fibrom ledviny

MUDr. Josef Kotěšovec, MUDr. Dušan Mrkos

Urolog. pro Praxi, 2003; 2: 80


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.