Urologie pro praxi, 2003, číslo 1

Přehledné články

Fimóza - léčba v dětském věku

MUDr. Oldřich Šmakal Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 6-7

Schistosomóza (bilharzióza) močového traktu

MUDr. Miroslav Förstl, RNDr. Libuše Kolářová CSc, MUDr. Petr Macek, MUDr. Zbyněk Veselský, MUDr. Petr Dvořák

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 8-10

Současný stav léčby Peyronieho choroby

MUDr. Vladimír Kubíček CSc

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 11-13

Prevence a léčba tromboembolické nemoci v urologii

MUDr. Dalibor Musil Ph.D, doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 14-18

Evropské urologické instituce a vzdělávání

MUDr. Aleš Petřík

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 19-21

Urologie ve zkratce

Inkontinence moči

MUDr. Roman Zachoval Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 25-27

Komentáře

O neuromodulacích

MUDr. Richard Fiala

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 31

Pátý kongres Evropské společnosti pro výzkum sexuality a impotence - ESSIR, Hamburg 1.-4. prosince 2002

MUDr. René Skoumal

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 32-34

Ohlédnutí za XIV. kongresem České a Slovenské urologické společnosti v Hradci Králové

doc. MUDr. Petr Morávek CSc

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 35

Sdělení z praxe

Uroložka Soňa Hlavová mezi nejlepšími podnikatelkami roku 2002

MUDr. René Skoumal

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 29-30

Pro sestry

Srovnání pooperační péče u pacientů po laparoskopické a otevřené adrenalektomii z pohledu sestry

Bc. Petra Kaduchová

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 22-24

Doporučené postupy

Zanocin (Ofloxacin)

MUDr. Tomáš Doležal

Urolog. pro Praxi, 2003; 1: 36-38


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.