Urologie pro praxi, 2002, číslo 5

Přehledné články

Hematurie glomerulárního původu aneb jak může pomoci nefrolog urologovi v případě mikroskopické či makroskopické hematurie

doc. MUDr. Miroslav Merta CSc, MUDr. Dita Kmentová, MUDr. Zuzana Říhová, doc. MUDr. Vladimír Tesař DrSc

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 186-190

Hemospermie

MUDr. Dušan Fügner

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 191-192

Radikální retropubická prostatektomie - nejúčinnější a nejméně zatěžující metoda pro vyléčení lokalizovaného karcinomu prostaty - I. díl

doc. MUDr. Dalibor Pacík CSc, prof. Dr. Patrick C. Walsh

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 193-199

Urologie ve zkratce

Léčba bolesti v urologii - II.díl

MUDr. Pavel Dušek

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 210-212

Komentáře

Zpráva z kongresu

MUDr. Ivan Kubiš

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 216-217

Přehled seminářů pořádaných lůžkovými urologickými pracovišti ve II. pololetí roku 2002

MUDr. René Skoumal

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 218-220

100. Annual Meeting American Urological Association a informace o finasteridu v léčbě benigní prostatické hyperplazie

doc. MUDr. Dalibor Pacík CSc

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 222-224

Sdělení z praxe

Standardní a fakultativní výkony prováděné v urologické ambulanci

MUDr. Pavel Zmeškal

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 200-203

Elektrostimulace jako součást konzervativní terapie inkontinence

MUDr. Luděk Leder, MUDr. Antonín Leder

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 204-206

Duální herpetická infekce po transplantaci ledviny

MUDr. Miroslav Förstl, prof. MUDr. Jiří Horáček CSc, MUDr. Zbyněk Veselský, MUDr. Petr Macek, MUDr. Josef Štefánek, MUDr. Petr Fixa CSc, MUDr. Markéta Tomšová, prof. MUDr. Josef Špaček DrSc, doc. MUDr. Ivo Dřízhal CSc, doc. MUDr. Radovan Slezák CSc

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 207-209

Pro sestry

Čistá intermitentní katetrizace

Věra Julínková, Simona Arnošová

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 213

Seminář sester - Inkontinence moči u žen

Nataša Sochorová

Urolog. pro Praxi, 2002; 5: 214-215


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.