Urologie pro praxi, 2001, číslo 5

Přehledné články

Nádory ledvin - část IV. pánvička a močovod

MUDr. Jaroslav Pernička

Urolog. pro Praxi, 2001; 5: 186-187

Urolitiáza - léčba podle lokalizace kamene

MUDr. Pavel Rajmon

Urolog. pro Praxi, 2001; 5: 188-190

Akutní retence močová - pokračování

MUDr. Dušan Fügner

Urolog. pro Praxi, 2001; 5: 191-192

Antrax

doc. MUDr. Vladko Poljak CSc

Urolog. pro Praxi, 2001; 5: 193-195

Benigní hyperplázie prostaty a terapie alfablokátory

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2001; 5: 197-200

Úloha fytoterapie v léčbě benigní hyperplázie prostaty

MUDr. Zbyněk Veselský, MUDr. Petr Macek, MUDr. Petr Prošvic, MUDr. Luboš Rýdel

Urolog. pro Praxi, 2001; 5: 201-203

Urologie ve zkratce

Elektrochirurgie

MUDr. Roman Staněk

Urolog. pro Praxi, 2001; 5: 208-210

Novinky v urologii

Stollerova aferentní stimulace v léčbě hyperaktivního měchýře - dvouleté zkušenosti

MUDr. Jan Krhut, MUDr. Karel Mainer Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2001; 5: 204-206

Sdělení z praxe

Pacienti závislí na opiátech v ambulanci urologa

doc. MUDr. Milan Hora Ph.D, MUDr. Luboš Janů Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2001; 5: 211-212

Pro sestry

Informovanost laické a zdravotnické veřejnosti o močové inkontinenci - I. část

Bc. Zuzana Pevná

Urolog. pro Praxi, 2001; 5: 220

Pro pacienty

Akutní onemocnění skrota udětí

MUDr. Oldřich Šmakal

Urolog. pro Praxi, 2001; 5:

Urologická praxe ve Švédsku

Léčba nezhoubného zvětšení prostaty ve Švédsku

Urolog. pro Praxi, 2001; 5: 213-216


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.