Urol. praxi, 2017; 18(1): 6-9

Stručný přehled diagnostiky a rozdělení ložiska renálního parenchymu

MUDr. David Ondra
Urologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice a.s.

Nález ložiska renálního parenchymu pomocí zobrazovací metody klade otázku, zda se jedná o ložisko benigní nebo maligní povahy a zda stačí ložisko sledovat, nebo dále pomocí intervence řešit. Následující přehledný článek stručně rekapituluje klasifikaci renálního ložiska, jeho diagnostiku a další doporučený postup.

Klíčová slova: renální ložisko, cysta, solidní ložisko, ultrasonografie, počítačová tomografie, magnetická rezonance

Diagnostics and classification of renal parenchymal masses – a brief summary

After finding a renal parenchymal mass by an imaging method, we have to establish whether the mass is benign or malignant and decide whether it should be observed only or managed by intervention. This paper briefly summarizes classification, diagnostics and recommended treatment of renal masses.

Keywords: renal mass, cyst, solid mass, ultrasonography, computer tomography, magnetic resonance

Zveřejněno: 1. březen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.