Urol. praxi, 2016; 17(5): 227-228

Metastáza karcinomu prsu do močového měchýře

MUDr.Zuzana Lenčová, MUDr.Petr Prošvic
Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Následující článek pojednává o metastáze karcinomu prsu do močového měchýře. Navzdory tomu, že metastázy karcinomu prsu jsou běžné, zaznamenaná incidence metastáz karcinomu prsu do močového měchýře je asi 3 % (1–3). Ve většině případů je metastáza do měchýře spojena ze symptomy dolních močových cest a s dalšími metastázami do pánevních orgánů (3).

Klíčová slova: karcinom prsu, metastáze, močový měchýř

The metastasis of breast cancer to the urinary bladder

The article describes the case of metastasis of breast cancer to the urinary bladder. However, metastases of breast cancer are common, the documented incidence of bladder metastases is roughly 3%. In majority of cases, the breast cancer metastasis to the bladder is associated with lower urinary tract symptoms and other pelvic organ metastases.

Keywords: breast cancer, metastasis, urinary bladder

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.