Urol. praxi, 2016; 17(5): 210-213

Renální kolika

MUDr.Tomáš Ürge, Ph.D., MUDr.Petr Běhounek, MUDr.Václav Janda, MUDr.Viktor Eret, Ph.D., prof.MUDr.Milan Hora, Ph.D., MBA
Urologická klinika Univerzity Karlovy Lékařské fakulty v Plzni a FN Plzeň

Renální kolika je symptom charakterizovaný křečovitými, záchvatovitě se opakujícími bolestmi břicha, často provázenými zvracením či atonií střeva. S ledvinnou kolikou se setkává urolog ve své praxi takřka denně a její diagnostika a léčba patří k základním urologickým dovednostem. V článku prezentujeme diagnostické postupy a možnosti konzervativní léčby tohoto onemocnění.

Klíčová slova: kolika, nefralgie, lumbalgie, urolitiáza

Renal colic

Renal colic is characterized by convulsive, paroxysmals recurring abdominal pains, often were accompanied by vomiting and bowel atony. Renal colic meets urologist almost every day. Its diagnostic and treatment belong to the basic urological skills. We present diagnostic procedures and possibilities of conservative treatment of this condition.

Keywords: colic, nephralgia, lumbalgia, urolithiasis

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.