Urolog. pro Praxi, 2010; 11(2): 104-105

Papilokarcinom močového měchýře u 17leté kuřačky

MUDr.Michal Fedorko, MUDr.Miroslav Krhovský
Urologické oddělení Nemocnice Kyjov, p. o.

Autoři prezentují případ uroteliálního nádoru močového měchýře u 17leté dívky a věnují se charakteristikám nádorů močového měchýře u mladších pacientů.

Klíčová slova: karcinom močového měchýře, mladší pacienti

Papilocarcinoma of the urinary bladder in a 17-year-old-female smoker

We present a case of an urothelial bladder tumour in a 17-year-old girl and describe clinical and pathological features of bladder cancer in young patients.

Keywords: bladder cancer, young patients

Zveřejněno: 1. květen 2010


Reference

 1. Babjuk M, Oosterlinck W, Sylvester R, Kaasinen E, Böhle A, Palou-Redorta J. EAU guidelines on non-muscle-invasive urothelial carcinoma of the bladder. Eur Urol 2008; 54: 303-314. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Sylvester RJ, van der Meijden AP, Oosterlinck W, Witjes A, Bouffioux C, Denis L, Newling DW, Kurth K. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage TaT1 bladder cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. Eur Urol 2006; 49(3): 466-477. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Aboutaieb R, DakirM, et al. Bladder tumors in young patients. Prog Urol 1998; 8(1): 43-46.
 4. Iori F, De Dominics C, et al. Superficial bladder tumors in patients under 40 years of age: clinical, prognostic and cytogenetic aspects. Urol Int 2001; 67(3): 224-227. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Erózenci A, Ataus S, et al. Transitional cell carcinoma of the bladder in patients under 40 years of age. Int Urol Nephrol 1994; 26(2): 179-182. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Fitzpatrick JM, Reda M. Bladder carcinoma in patients 40 years old or less. J Urol 1986; 135(1): 53-54. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Wan J, Grossman HB. Bladder carcinoma in patients age 40 years or younger. Cancer 1989; 64(1): 178-181. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Yu-Ching W, Junne-Yih K, et al. Urothelial Carcinoma of the Urinary Bladder in Young Adults - Clinical Experience at Taipei Veterans General Hospital. J Chin Med Assoc 2005; 68(6): 272-275. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Huguet PJ, Errando SC, et al. Transitional cell carcinoma of the bladder: behavior in young adults. Arch Esp Urol 1996; 49(6): 607-612.
 10. Ozbey I, Aksoy Y, et al. Transitional cell carcinoma of the bladder in patiens under 40 years of age. Int Urol Nephrol 1999; 31(5): 655-659. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Witjes JA, Debruyne FM. Bladder carcinoma in pacients less than 40 years of age. Urol Int 1989; 44(2): 81-83. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Singer AJ. A Bladder Tumor or in an 18-Year-Old Male. Infect Urol 1998; 11(1): 12-15.
 13. Madgar I, Goldwasser B, et al. Long-term follow-up of patients less than 30 years old with transitional cell carcinoma of bladder. J Urol 1988; 139(5): 933-934. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Benson RC, Tomera KM, Kelalis PP. Transitional cell carcinoma of the bladder in children and adolescents. J Urol 1983; 130(1): 54-55. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Garcia LJ, Navas PJ, et al. Acute hematuria as first manifestation of bladder urothelioma in a 17-year-old adolescent. Arch Esp Urol 2002; 55(3): 317-319.
 16. Dítě Z, Kočvara R, Dvořáček J. Nádory z urotelu močového měchýře v dětském věku. Ces Urol 2007; 1: 28.
 17. Novák I, Šimáková E. Papilom močového měchýře v dětském věku - klinická pozorování. Ces Urol 2000; 4: 27-30.
 18. Fine SW, Humprey PA, Dehner LP, Amin MB, Epstein JI. Urothelial neoplasms in patients 20 years or younger: a clinicopathological analysis using the WHO 2004 bladder consensus classification. J Urol 2005; 174(5): 1976-1980. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Asci R, Yildiz L, et al. p53 and bcl-2 overexpression as associated risk factors in patients 40 years old or less with transitional cell carcinoma of the bladder. Urol Int 2001; 67(1): 34-40. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Linn JF, Sesterhenn I, et al. The molecular characteristics of bladder cancer in young patients. J Urol 1998; 159(5): 1493-1496. Přejít k původnímu zdroji...
 21. Migaldi M, Rossi G, et al. Superficial papillary urothelial carcinomas in young and elderly patients: a comparative study. BJU Int 2004; 94(3): 311-316. Přejít k původnímu zdroji...
Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.