19. ROČNÍK MORAVSKÉHO UROLOGICKÉHO SYMPOZIA; Hotel Dlouhé Stráně; 6. – 7.  4.  2017


Program dvoudenního sympozia je rozdělen na lékařskou sekci a odborný program pro zdravotní sestry.
Program pro lékaře začíná ve čtvrtek v odpoledních hodinách již tradičním blokem "Zprávy z doktorandského studijního programu", na který budou navazovat odborné přednáškové bloky zaměřené na nejnovější poznatky v oboru urologie. Ve čtvrtek souběžně s lékařskou sekcí proběhne i přednáškový blok pro zdravotní sestry garantovaný Aesculap Akademií.


V pátek ráno začne odborný program pro lékaře velmi oblíbeným a již tradičně hojně navštíveným soutěžním blokem kazuistik rezidentů. Primáři jednotlivých moravských urologických pracovišť pak tajným hlasováním vyberou tři nejlepší sdělení, jejichž autoři získají finanční odměnu.


Věříme, že takovéto setkání urologů a urologických sester bude stejně jako v předešlých letech díky pestrému a kvalitnímu programu přínosem pro všechny zúčastněné.


Těšíme se na setkání s Vámi!


Místo konání - POZOR! ZMĚNA MÍSTA!

  • Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o., 788 11 Loučná nad Desnou - Rejhotice 72

Pořadatel

  • Občanské sdružení Muž 21. století, o. s.

Záštita

  • Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

Prezidenti kongresu

  • doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc
  • doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. přednosta Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

Manažerka kongresu

  • Markéta Slezáková, mob.: 734 571 658, slezakova@solen.cz
Další stránka: Program

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.